Wetenschap en praktijk

Achtergrond

Negen tips voor het nieuwe conflicthanteren

Negen tips voor het nieuwe conflicthanteren

door Nienke Wiersma

1 Erken dat er een conflict dreigt te ontstaan. Laat het niet sluimeren, maar erken en benoem wat er wringt. Neem zelf de verantwoordelijkheid om conflicten op te lossen.  2 Leer het moment herkennen waarop je het conflict niet zelf meer kunt op… lees meer

Nog (te) weinig kennis en informatie over een constructieve omgang met conflicten

Nog (te) weinig kennis en informatie over een constructieve omgang met conflicten

door Nienke Wiersma

Uit interviews met medewerkers van organisaties die het nieuwe werken toepassen, blijkt dat er nog maar weinig kennis en informatie beschikbaar is over een constructieve omgang met conflicten in dit kader. Ook van de risico’s op het ontstaan va… lees meer

In het oog van de storm: een leider tijdens conflicten

In het oog van de storm: een leider tijdens conflicten

door Stephanie de Boer

Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschap in de financiële en culturele sector en de conflicten en het conflictverzuim in deze sectoren. In het bedrijfsleven blijken teamconflicten nog steeds een aanwezige rol te spelen.  Zodra … lees meer

Meer (archief) achtergrond

De praktijk

HNW is geen panklaar recept. Over de 'Radboud manier van werken'

HNW is geen panklaar recept. Over de 'Radboud manier van werken'

door Lizette Engelen
UMC St Radboud

In het voorjaar 2011 begon het Universitair Medisch Centrum St Radboud met de invoering van Het Nieuwe Werken. Programmamanager Lizette Engelen  – ‘Ik ben de olie tussen de radertjes' – vertelt over het project. “Doel is … lees meer

Expertmeeting 'Conflict, creativiteit en HNW'.

'Conflict, creativiteit en HNW'.

NSvP/InnovatiefinWerk

11 november 2013 - Expertmeeting 'Conflict, creativiteit en HNW' in samenwerking met de NSvP/InnovatiefinWerk in de Kastanjelaan 11 te Arnhem. Diverse professionals hebben kennis en ervaring uitgewisseld over de relatie tussen het nieuwe werken … lees meer

Persaankondiging Zonder wrijving geen glans is live: interactief kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd.

Zonder wrijving geen glans is live: interactief kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd.

door Evelien Kroese
6 november 2013

Het nieuwe conflicthanteren of hoe u conflictvaardiger kunt worden in de nieuwe tijd. Voorbeelden uit de praktijk worden afgewisseld met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, columns en tips & tricks van organisaties die het nieuwe werken… lees meer

Meer (archief) De praktijk

Columns

Mediation bij ICT conflicten zorgt voor het behoud van relaties

Mediation bij ICT conflicten zorgt voor het behoud van relaties

door Marjolein van Kampen
mediator en werkzaam in de ICT

Al jaren schommelt het percentage mislukte ICT- projecten rond de 50%. Dat is vergeleken met andere bedrijfstakken bijzonder hoog. Uit diverse onderzoeken komt een aantal belangrijke oorzaken voor het mislukken van projecten naar voren zoals onduidelijke specificaties van hetgeen geleverd wordt, verkeerde verwachtingen bij de opdrachtgever en opdrachtnemer en slechte communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onduidelijkheden in contracten over de leveringsomvang of de verantwoordelijkheden van partijen kunnen aanleiding zijn tot discussies tussen opdrachtgever en leverancier die uite… lees meer

ZZP als bron van een arbeidsconflict?

ZZP als bron van een arbeidsconflict?

door mr. dr. A.H. Lamers

De roep om flexibele arbeid klinkt de laatste jaren luider dan ooit. Werkgevers zijn  bang voor personeel in 'vaste dienst' en die angst is eerlijk gezegd ook niet geheel ongegrond. In economisch onzekere tijden kan een werknemer te veel op de loonlijst of een zieke werknemer eenvoudig het voortbestaan van een onderneming bedreigen of het inkomen van de (kleine) ondernemer onder druk zetten. Werkgevers die afscheid willen nemen van een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd of een zieke werknemer, kunnen dit immers alleen tegen hoge kosten realiseren als de werknemer aangeeft te … lees meer

Meer (archief) Columns