Over ZWGG

  • Wat vraagt het nieuwe werken van organisaties als het gaat om het hanteren van conflicten?
  • Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze?
  • Hoe succesvol kun je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?

Kennisplatform

Conflicten kunnen een negatief gevolg hebben, maar ook een positief gevolg. Dit hangt mede af van hoe je er over denkt. Door bewustwording, training en voorlichting kunnen sluimerende conflicten eerder worden herkend en kan conflictescalatie worden voorkomen. Met dit kennisplatform willen wij u de kennis, informatie en instrumenten aanreiken voor een goede hantering van conflicten in de context van het nieuwe werken: het nieuwe conflicthanteren.

Doelen

  1. Het verstrekken van informatie over de risico’s op conflict en zorgen voor bewust- wording van de risico’s die het nieuwe werken met zich meebrengt.
  2. Het aanreiken van goede praktijkvoorbeelden, passende methodes en vaardigheden om met conflicten in het gestelde kader om te gaan.
  3. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek waar praktische adviezen, training en begeleiding rond conflicthantering uit voort kunnen komen.

Wetenschappelijk onderzoek

De zelfscan maakt deel uit van ons wetenschappelijke onderzoek en geeft maatadvies aan mensen die meer willen weten over hun conflictvaardigheid in relatie tot het nieuwe werken. Na het invullen van deze zelfscan volgt direct een adviesrapport.
Zowel medewerkers als leidinggevenden zijn uitgenodigd om deel te nemen.
De geanonimiseerde gegevens gebruiken wij om inzicht te krijgen in de voorwaarden voor een vruchtbare conflicthantering. Wij richten ons hierbij specifiek op conflicten die te maken hebben met de uitvoer van het werk, zoals sociaal emotionele en taakgerelateerde conflicten en/of conflicten rondom leiderschap.

Het onderzoek is ontwikkeld door mr. Nienke Wiersma, MfN-registermediator/IMI-certified mediator en partner bij BBKWmediation en dr. Cathy van Dyck, organisatiepsycholoog en Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de NSvP innovatieplatform.

De NSvPis een onafhankelijke stichting en vermogensfonds. Zij streven ernaar om talenten van mensen tot ontplooiing te laten komen en zo goed mogelijk te benutten in de werksituatie. Volwassen arbeidsrelaties, motivatie, loopbaanontwikkeling en ruimte voor individuele verschillen zijn belangrijke voorwaarden om dit te bereiken. Door middel van het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk wil de NSvP vernieuwing stimuleren die daadwerkelijk ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Werk maakt immers een belangrijk deel uit van ons leven. Zie ook: Innovatiefinwerk.nl


mr. Nienke Wiersma, juriste en MfN-registermediator/IMI-certified, partner bij BBKWmediation. Nienke Wiersma heeft bijna twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen en organisaties in conflictsituaties en bij onderhandelingen. Naast trajecten op het gebied van arbeid- en samenwerkingsconflicten, heeft zij grote ervaring op gedaan in zakelijke en bestuursgeschillen, groepsconflicten en conflicten tussen particulieren. Cathy van Dijck

dr. Cathy van Dyck is organisatiepsycholoog en als universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur verbonden aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. Zij verricht sinds 1995 wetenschappelijk onderzoek naar organisatiegedrag en het hoe en waarom achter de meer succesvolle foutenculturen in een verscheidenheid aan organisaties. In 2006 richtte ze The Cat’s Eye op, een adviesbureau voor betrouwbaar organiseren, organisationeel leren en de samenwerking binnen en tussen teams.