Nog (te) weinig kennis en informatie over een constructieve omgang met conflicten Terug

Nog (te) weinig kennis en informatie over een constructieve omgang met conflicten
door Nienke Wiersma

Uit interviews met medewerkers van organisaties die het nieuwe werken toepassen, blijkt dat er nog maar weinig kennis en informatie beschikbaar is over een constructieve omgang met conflicten in dit kader. Ook van de risico’s op het ontstaan van nieuwe soorten conflicten èn de verminderde mogelijkheden om conflicten te hanteren, zijn organisaties die het nieuwe werken willen toepassen zich vaak niet bewust. Er is behoefte aan kennis en informatie, (nieuwe) methodes en goede praktijkvoorbeelden.

Waar wringt de schoen?

Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen in een omgeving waar mensen zich vrij voelen om te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan goede conflicthantering. Het nieuwe werken kenmerkt zich juist door flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden met verminderde structuren en procedures en een platte organisatiestructuur met veel eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Ook gaat het om een tijd- en plaatsonafhankelijke werkomgeving met minder persoonlijk contact. Er is dus minder kans op (bij)sturing. Deze kenmerken vergroten de kans op het ontstaan van conflicten en verminderen de kans op constructieve conflicthantering.

De methode

Wij vroegen aan een groot aantal organisaties, in diverse stadia van de invoering van het nieuwe werken, naar hun praktijkervaringen met conflictsituaties. Daarnaast werden experts op het gebied van het nieuwe werken geïnterviewd. De verschillen met het oude werken werden onderzocht waarbij zowel de wijze van conflicthantering in kaart werd gebracht, als de conflictsoorten en de conflictbeleving. Bij achtergrond treft u de managementsamenvattingen aan van dit onderzoek.
Ook zijn er een groot aantal korte filmpjes gemaakt met tips over een goede conflict-hantering in relatie tot het nieuwe werken.

Zelfscan en onderzoek

Met de zelfscan die wij op deze site aanbieden wordt het onderzoek voortgezet. Na invulling ontvangt u een geautomatiseerd rapport met advies over een voor u passende vorm van conflicthantering.
De doorlopend verzamelde anonieme gegevens worden benut voor het wetenschappelijk toetsen van de effecten van kenmerken van het nieuwe werken op de beleving, hantering en uitkomst van het conflict. Daarbij kijken we naar de gebruikte communicatiekanalen en factoren zoals vertrouwen, identificatie, betrokkenheid en procedurele rechtvaardigheid.