ColumnHet ingebouwde conflict in werknemers/werkgeversrelaties. Terug

Het ingebouwde conflict in werknemers/werkgeversrelaties.
door Jörg Sauer, directeur VHP2

Ondanks dat op veel plaatsen volop over volwassen en moderne arbeidsrelaties wordt gesproken verloopt het arbeidsvoorwaardenoverleg in veel ondernemingen en in de bedrijfstakken nog volgens archaïsche principes. Het begint veelal met het naar elkaar opsturen van de wensenlijstjes. Deze lijsten zijn vaak elkaars tegenpool waarna een proces van langdurig onderhandelen begint met aan het einde partijen die meer of minder hebben gewonnen. In dat proces zit het conflict ingebakken en het leidt niet zelden tot escalaties. Het kan zijn dat de ene partij het overleg stillegt en niet meer met de vakorganisaties verder wil onderhandelen, het kan ook zijn dat vakorganisaties de werknemers mobiliseren om middels werkonderbrekingen of andere vormen van acties de tegenstander van hun gelijk te overtuigen. In de Metalektro is in oktober 2013 na stakingen een CAO tot stand gekomen.

Dit proces heeft ertoe geleid dat de voorzitter van de werkgeversvereniging kort na het afsluiten van de CAO haar gram in de pers heeft gehaald. Zie FME in AD "Bonden leven in vorige eeuw". Hierin staan uitspraken als:

De bonden wilden geen verandering, de bonden staan voor de belangen van hun leden, en dat zijn de 55-plussers, de bonden leven nog in de vorige eeuw, maar die tijden komen niet meer terug. Als de bonden niet veranderen moeten we bijvoorbeeld via de ondernemingsraden afspraken gaan maken."

Zo worden de golven niet gladgestreken maar wordt het volgende conflict voorbereid. Dat het ook anders kan bewijzen voorzichtige initiatieven om bijvoorbeeld middels co-creatie tot een nieuwe CAO te komen.

Als VHP2 zien wij dat wij op het snijvlak staan van veranderende arbeidsverhoudingen. Wij zien dat de manier waarop het arbeidsvoorwaardenoverleg nog steeds is ingericht niet meer goed werkt, maar wij zien nog geen goed alternatief. Binnen Philips hebben wij wel afspraken over sociale innovatie gemaakt, maar ook van dat initiatief zijn de resultaten nog weinig spraakmakend.  

Wij zijn samen met onze leden bezig om als vereniging klaar te zijn voor de toekomst. Op dit moment leidt de wrijving tussen de partijen tot een mat oppervlak en om de glans te vinden moeten beide kanten over hun eigen schaduw springen. Wij staan in de startblokken.

VHP2 heeft als vereniging voor middelbaar en hoger opgeleide werknemers in de technologische sector een bijzondere positie in het veld van de arbeidsverhoudingen. Zij voeren samen met andere vakorganisaties, bij grote ondernemingen en op bedrijfstakniveau, overleg over arbeidsvoorwaarden, waaronder thuiswerken. Daarnaast staan zij hun leden bij in het maken van de goede keuze gedurende hun hele loopbaan. Onder andere door het bieden van loopbaan-coaching en het geven van arbeidsvoorwaardelijk en -juridisch advies.

Meer info: www.vhp2.nl